﷽ به بازار نو خوش آمدید. 

امروز مصادف است با 30 دی 1399

68 کارخانه تولیدی

قیمت خود را اعلام میکنند

۴۹۳ تامین کننده

خرید و فروش میکنند

۳۲۸ کارگاه و خدمات

همکاری میکنند

62999696

در بازار هستیم